Φιλοσοφία Ιατρείου

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Το ιατρείο είναι προσανατολισμένο στη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική και συνεπώς πρωταρχικό μέλημα αποτελεί η αποκατάσταση και διατήρηση της υγείας της περιοχής του στόματος, των γναθών και του προσώπου.

Το σκεπτικό λειτουργίας του ιατρείου βασίζεται σε κάποιους άξονες: υψηλή ιατρική τεχνική, σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και σχέδια θεραπείας σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

Ακόμη, δίνω μεγάλη σημασία στις προσωπικές και εξατομικευμένες ανάγκες και προσδοκίες του κάθε ασθενούς.

Στόχος μου είναι η όσο το δυνατόν αρτιότερη αντιμετώπιση των περιστατικών, απλών ή σύνθετων. Γι’ αυτό το λόγο συνεργάζομαι με συναδέλφους τόσο οδοντιατρικών (γενικοί οδοντίατροι, προσθετολόγοι, ορθοδοντικοί, στοματολόγοι, ενδοδοντιστές, περιοδοντολόγοι, παιδοδοντίατροι, ακτινοδιαγνώστες) όσο και ιατρικών ειδικοτήτων (ωρλ, δερματολόγοι, πλαστικοί χειρουργοί, οφθαλμίατροι, καρδιολόγοι, παιδίατροι, παθολόγοι, αιματολόγοι, γενικοί ιατροί).

Η πολύχρονη νοσοκομειακή εμπειρία μου δίνει την δυνατότητα να αντιμετωπίζω ασθενείς με επιβαρυμένο ιστορικό με όσο το δυνατό αυξημένο δείκτη ασφάλειας. Αυτό έχει, ιδιαίτερα για τον ασθενή, σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • Παρέχω τις υπηρεσίες μου και μπορώ να επιλύσω προβλήματα ασθενών που παραπέμπονται από συναδέλφους και πάντα σε συνεργασία μαζί τους προς μέγιστο όφελος των ασθενών.
  • Αναλαμβάνω σύνθετες περιπτώσεις ασθενών για θεραπεία που είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν σε άλλα ιατρεία.
  • Συνεργαζόμενος με όλες τις οδοντιατρικές και ιατρικές ειδικότητες που ανάφερα, μπορούμε να συντονίσουμε το σχέδιο θεραπείας. Έτσι, επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα για τον ασθενή, με υψηλό δείκτη ασφάλειας.

Η συνεργασία, η επικοινωνία και η διαφάνεια στις σχέσεις τόσο με τους συναδέλφους όσο και με τους ασθενείς αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή του ιατρείου.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες.