Σχέση με τους Ασθενείς

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Επιθυμία μου είναι κάθε ασθενής να αισθάνεται άνετα κατά την επαφή μαζί μου, κατά τη διάρκεια της θεραπείας του και μετά από αυτή. Επίσης, το σημαντικότερο, θέλω να αισθάνεται ασφαλής. Βάση για την ασφάλεια από την πλευρά μου, αποτελεί τόσο η εξειδίκευση και η εμπειρία μου όσο και ο σύγχρονος και απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός. Έτσι, εγκαθίσταται σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού και ασθενούς και μειώνεται το άγχος και ο φόβος.

Είμαι πάντα δίπλα στον ασθενή που αναλαμβάνω, τόσο για το εξειδικευμένο πρόβλημα υγείας που αφορά την ειδικότητα μου, όσο και για να τον καθοδηγήσω όταν αντιμετωπίζει γενικότερα ιατρικά ή/ και οδοντιατρικά προβλήματα.

Η τριπλή μου ιδιότητα ως Οδοντίατρος, Ιατρός και Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, μου επιτρέπει να έχω μία σφαιρική άποψη για την κατάσταση της υγείας του ασθενή.

Παραμένω στην διάθεση σας για να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις και απορίες σας.