Συνεργασία

Συνεργασία

Το ιατρείο είναι ειδικό ιατρείο που ασχολείται με περιστατικά Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Οι ασθενείς του ιατρείου λαμβάνουν εξειδικευμένη φροντίδα στον τομέα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

Η λύση για την αρτιότερη αντιμετώπιση των παθήσεων της ευαίσθητης περιοχής του Στόματος, των Γνάθων και του Προσώπου είναι η αρμονική συνεργασία όλων των ειδικών.

Μόνο σε στενή συνεργασία με ένα διεπιστημονικό δίκτυο των επαγγελματιών  του ιατρικού και οδοντιατρικού τομέα, μπορεί ο ασθενής να νιώθει σίγουρος ότι έχει περίθαλψη υψηλού επιπέδου. Ως εκ τούτου, κάθε ασθενής μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας ή των θεραπειών του στο ιατρείο, επιστρέφει πάντα στον παραπέμποντα οδοντίατρο ή ιατρό του. Αυτό δημιουργεί την έννοια του δικτύου αρμοδιότητας.