Στόχος του Ιατρείου η Θεραπεία

Στόχος του ιατρείου η θεραπεία

Στόχος είναι η θεραπεία του ασθενούς: η υγεία των ασθενών του ιατρείου πρέπει να προάγεται, να διατηρείται και να αποκαθίσταται. Δίνω μεγάλη έμφαση στη συνολική προσέγγιση της υγείας σας. Επιδιώκω και χρειάζομαι να έχω μία συνολική εικόνα της τρέχουσας κατάστασης της υγείας σας, χρησιμοποιώντας σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους και επανεκτιμώντας συνεχώς την κατάστασή σας.

Έτσι μπορώ να αναλύσω και να σχεδιάσω την συνολική θεραπείας σας σε στάδια, τα οποία θα ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα αναπροσαρμόζονται εάν χρειάζεται.

Βεβαίως, οι προσωπικές ανάγκες και προσδοκίες των ασθενών είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να γίνεται κάθε προσπάθεια να συμπορευτούν με τις ιατρικές δυνατότητες. Ως Ιατρός, Οδοντίατρος και Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός μπορώ να προτείνω:

  • Ένα σχέδιο συνολικής αναδιοργάνωσης της στοματικής σας υγείας.
  • Εμφυτεύματα σε σύντομο χρονικό διάστημα αντί για τις άβολες και μη λειτουργικές τεχνητές οδοντοστοιχίες.
  • Θεραπεία υπό γενική αναισθησία σε συνεργαζόμενες κλινικές για την αποφυγή του άγχους της δυσάρεστης ανάμνησης και του αισθήματος ότι “κάτι γίνεται μέσα στο στόμα μου”.
  • Συνολική αναδιαμόρφωση του προσώπου σε συνεργασία με άλλες ιατρικές και οδοντιατρικές ειδικότητες.